Er worden in opdracht van de gemeente Oud-Heverlee schermen gezet door de INL ploeg op de volgende locaties:

 • Bogaardenstraat: schermactie en raapactie
 • Waversebaan ter hoogte van de Witte Bomendreef: schermactie
 • Maurits Noëstraat: schermactie en raapactie (op plaatsen waar geen schermen staan: tussen Nice en de Roosenberg en in de bocht aan de manège Meerdaalhof)
 • Weidestraat: schermactie ( het aarden padje evenwijdig aan de spoorweg. Centraal is hier een tunnel onder spoorweg waarlangs de oogst aan de andere kant van de spoorweg kan gebracht worden).
 • Ga  niet op eigen houtje overzetten, maar meld je aan! De diertjes worden geteld en we geven deze aantallen door aan Natuurpunt.
 • Op de spoorweg (Bogaardenstraat en Weidestraat) mag er niet geraapt worden!
 • In de emmers moet steeds rechtop een stokje gezet worden dat uit de emmer steekt. Zo kunnen andere dieren die per ongeluk in de emmer vallen eruit kruipen (bijv. muizen)
 • De plaatsen waar een emmer staat, zijn aangeduid met een merkteken (grijze tape), zo hoef je niet de hele tijd achter het scherm te kijken.
 • Neem een eigen emmer mee. Het is niet de bedoeling om de ingegraven emmers uit de grond te trekken! Bij toptrek neem je best 2 emmers mee.
 • Draag 's avonds een fluovestje zodat je goed zichtbaar bent voor de automobilisten.
 • Dunne plastic wegwerphandschoentjes (zonder talk) kunnen goed diensten bewijzen. Padden scheiden bufotoxines af. Na de paddenoverzet handen wassen is eveneens voldoende.

Bij de schermen gaat een vrijwilliger tijdens de trek elke ochtend de emmers leegmaken.  De amfibieën worden dan naar de vijver aan de overkant gebracht en geteld. Als er geen trek is, dan worden de emmers afgedekt met deksels en hoeft de vrijwilliger niet te gaan kijken. Ga best zo vroeg mogelijk (ten laatste rond 10u) zodat de dieren niet kunnen uitdrogen of ten prooi vallen aan allerhande vijanden (voornamelijk kraaien, eksters, maar ook reigers, marters, …).

Bij de raapactie worden vanaf schemering de overtrekkende amfibieën door vrijwilligers op straat opgeraapt en op het einde van de avond naar de vijver aan de overkant gebracht en geteld. Het exacte tijdstip is afhankelijk van het winter- of zomeruur en de weersomstandigheden.  De dieren trekken de hele nacht (bij goede condities, d.w.z. vochtig en overdag >7°C), maar meestal wordt de trek tegen middernacht minder en dan is er ook minder verkeer. Het is uiteraard niet de bedoeling om de hele nacht post te vatten. We proberen de beestjes vooral over te helpen wanneer er nog veel verkeer is. Na middernacht is er veel minder verkeer en vallen er nog maar weinig slachtoffers. Je beslist zelf hoe lang je blijft. Op piekdagen blijf je echter wel best overzetten tot je geen grote aantallen meer tegenkomt. Op droge avonden met nachtvorst hoef je niet te gaan rapen. Lees de dag dat je moet gaan rapen, best  de voorspellingen in de Nieuwsbrief van Hyla op de homepagina bij de Nieuwsberichten (rechts).

Gelieve indien mogelijk ook het aantal dode dieren te tellen: dode dieren worden geteld en daarna in de goot aan zijkant van de weg gelegd. Op deze manier wordt vermeden dat dezelfde dode dieren de volgende dag door een andere vrijwilliger geteld worden. Men dient bijgevolg enkel de dode dieren op de weg – niet in de goot – te tellen.

Op deze figuur staat in het rood aangeduid waar ‘s avonds de meeste slachtoffers vallen

Bijzondere aandachtspunten aan de Bogaardenstraat zijn:
 

 • het gedeelte van de oprit voor de Mediclinic tot aan de verkeersdrempel: Hier steken veel amfibieën over. Wellicht omdat hier minder tuinen of grotere tuinen zijn die wat ‘wilder’ zijn met struweel, bomen,… Ideale winterslaapplekjes dus.
 • kijk ook op de schuin hellende opritten. Vaak komen hier padden vandaan die via de hellende vlakken/opritten naar de Bogaardenstraat gaan.
 • thv de overweg: er komen amfibieën van de Korbeekdamstraat, een kort gedeelte van de Bogaardenstraat en het kleine wegje waar er op de hoek ook schermen staan op de overweg terecht (evenwijdig aan de gracht). Hier is het vaak een slagveld bij toptrek.
 • In de draai met het toegangswegje naar de vijver komen veel amfibieën op straat terecht. Vooral tijdens toptrek komen hier amfibieën terecht via de overweg, maar ik geloof dat er hier ook vaak veel slachtoffers vallen bij gedeeltelijke terugtrek omdat de amfibieën door de vaste schermen op straat worden gedwongen en soms de verkeerde richting uit lijken te gaan.
 • kijk ook in de gracht langs de overweg. Hier kunnen de amfibieën niet zelf uit. Meestal verzamelen ze in de hoek met de overweg. Toch heb ik hier soms ook verder door heel wat amfibieën geraapt die verderop via de steile helling in de gracht sukkelden. Maar dit is voornamelijk bij toptrek het geval. En ze lopen toch allemaal richting overweg omdat in deze richting de vijvers liggen. Dus ze komen uiteindelijk allemaal in de hoek met de overweg terecht. Goed kijken naar salamanders want hier liggen heel wat bladeren en ander vuil!
 • In de buurt van de overweg zijn er ook een aantal dwarsroosters waar soms padden in sukkelen. Je kunt de ijzeren roosters eruit heffen (ze zijn wel zwaar). Ik heb hier onlangs ook een pad uit gehaald die erin kroop doen ik met de zaklamp scheen.