Hier kunnen de overzetters hun gegevens invoeren:

Bogaardenstraat en Weidestraat

Maurits Noëstraat

Ga niet op eigen houtje padden overzetten en meld je aan als vrijwilliger. Anders gaat de vrijwilliger van die dag voor niets naar de locatie. De amfibieën moeten ook geteld en ingevoerd worden.

Hier kan je de resultaten van het lopende jaar bekijken:

Bogaardenstraat en Weidestraat

Maurits Noëstraat

Belangrijk!

1. Wanneer je ’s ochtends amfibieën overzet, moet dit aantal genoteerd worden op datum van de dag voordien: vb. stel dat je op zaterdagmorgen 12 februari 77 padden uit de emmers haalde en/of overzette, moet je deze 77 padden invoeren op datum van vrijdag 11 februari. Het zijn immers de klimatologische omstandigheden van de avond van vrijdag 11 februari die bepalend zijn geweest voor de trek van die nacht.

2. Hyla vraagt ook om na te kijken of er amfibieën in de riool terechtgekomen zijn.  Zijn er in de straat/straten waar je overzet riolen, kijk dan met de zaklamp tijdens je rondes even wat er in zit en voeg deze gegevens in bij de opmerking in het invoerformulier. BELANGRIJK: indien je de amfibieën in de straatkolken niet kan bevrijden, dan telt dit aantal NIET mee voor het aantal overgezette dieren. Indien je de amfibieën in de riolen  wel kan bevrijden, dan moeten ze alsnog worden gevoegd bij het aantal amfibieën dat die ochtend en/of avond werd overgezet (die beesten worden dus twee keer ingevoegd: 1 keert bij de beesten in de opmerking en 1 keer bij de overgezette beesten)..