Resultaten
 

De overzetactie te Oud-Heverlee is belangrijk op Vlaams niveau, we zetten de laatste jaren regelmatig de hoogste aantallen over van heel Vlaanderen (oa in 2017-2018-2020). Op de website van Hyla kan je de resultaten bekijken van heel Vlaanderen (per locatie, per jaar, …)

In 2017 hebben we een recordaantal van 8718 amfibieën overgezet. Hieronder kan je de resultaten van dit jaar en de voorbije jaren bekijken:

2023  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwater salamanders Aantal kleine water salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 909 538 132 90 77 72
Maurits Noëstraat 4354 3538 631 94 74 17
Witte Bomendreef 162 23 125 1 8 5
5425 4099 888 185 159 94
2023  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 909 538 132 90
Maurits Noëstraat 4354 3538 631 94
Witte Bomendreef 162 23 125 1
5425 4099 888 185
2023  Totaal Aantal alpenwater salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 909 77
Maurits Noëstraat 4354 74
Witte Bomendreef 162 8
5425 159
2023  Totaal Aantal kleine water salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 909 72
Maurits Noëstraat 4354 17
Witte Bomendreef 162 5
5425 94
2022 Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 899 523 154 95 72 55
Maurits Noëstraat 6540 6119 311 37 62 11
Witte Bomendreef 121 65 26 6 13 11
7560 6707 491 138 147 77
2022 Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 899 523 154 95
Maurits Noëstraat 6540 6119 311 37
Witte Bomendreef 121 65 26 6
7560 6707 491 138
2022 Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 899 72
Maurits Noëstraat 6540 62
Witte Bomendreef 121 13
7560 147
2022 Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 899 55
Maurits Noëstraat 6540 11
Witte Bomendreef 121 11
7560 77
2021 Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1256 949 130 31 76 70
Maurits Noëstraat 6258 5158 1010 20 68 2
Witte Bomendreef 182 135 45 0 1 1
7696 6242 1185 51 145 73
2021 Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 1256 949 130 31
Maurits Noëstraat 6258 5158 1010 20
Witte Bomendreef 182 135 45 0
7696 6242 1185 51
2021 Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1256 76
Maurits Noëstraat 6258 68
Witte Bomendreef 182 1
7696 145
2021 Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1256 70
Maurits Noëstraat 6258 2
Witte Bomendreef 182 1
7696 73
2020 Totaal Padden Bruine kikkers Groene kikkers Alpenwatersalamanders Kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1133 674 148 29 156 126
Maurits Noëstraat 5305 3809 1417 44 34 1
Witte Bomendreef 131 71 55 3 0 2
6569 4554 1620 76 190 129
2020 Totaal Padden Bruine kikkers Groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 1133 674 148 29
Maurits Noëstraat 5305 3809 1417 44
Witte Bomendreef 131 71 55 3
6569 4554 1620 76
2020 Totaal Alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1133 156
Maurits Noëstraat 5305 34
Witte Bomendreef 131 0
6569 190
2020 Totaal Kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1133 126
Maurits Noëstraat 5305 1
Witte Bomendreef 131 2
6569 129
2019 Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1251 1038 152 42 13 6
Maurits Noëstraat 5004 4493 371 102 28 10
Witte Bomendreef 457 107 292 48 4 6
6712 5638 815 192 45 22
2019 Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 1251 1038 152 42
Maurits Noëstraat 5004 4493 371 102
Witte Bomendreef 457 107 292 48
6712 5638 815 192
2019 Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1251 13
Maurits Noëstraat 5004 28
Witte Bomendreef 457 4
6712 45
2019 Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1251 6
Maurits Noëstraat 5004 10
Witte Bomendreef 457 6
6712 22
2018 Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1598 1227 143 53 121 54
Maurits Noëstraat 5620 4199 1281 108 26 6
Witte Bomendreef 1385 76 1227 71 4 7
8603 5502 2651 232 151 67
2018 Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 1598 1227 143 53
Maurits Noëstraat 5620 4199 1281 108
Witte Bomendreef 1385 76 1227 71
8603 5502 2651 232
2018 Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1598 121
Maurits Noëstraat 5620 26
Witte Bomendreef 1385 4
8603 151
2018 Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1598 54
Maurits Noëstraat 5620 6
Witte Bomendreef 1385 7
8603 67
2017  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaardenstraat 810 611 121 30 39 9
Maurits Noëstraat 7294 6625 567 86 13 3
Witte Bomendreef 614 294 208 103 4 5
8718 7530 896 219 56 17
2017  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaardenstraat 810 611 121 30
Maurits Noëstraat 7294 6625 567 86
Witte Bomendreef 614 294 208 103
8718 7530 896 219
2017  Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaardenstraat 810 39
Maurits Noëstraat 7294 13
Witte Bomendreef 614 4
8718 56
2017  Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaardenstraat 810 9
Maurits Noëstraat 7294 3
Witte Bomendreef 614 5
8718 17
2016  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Boogaarden-en Weidestraat 1443 943 222 87 146 45
Maurits Noëstraat 3875  3202 597 47 26 3
Witte bomendreef 274 92 167 6 4 5
5592 4237 986 140 176 53
2016  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Boogaarden-en Weidestraat 1443 943 222 87
Maurits Noëstraat 3875  3202 597 47
Witte bomendreef 274 92 167 6
5592 4237 986 140
2016  Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Boogaarden-en Weidestraat 1443 146
Maurits Noëstraat 3875 26
Witte bomendreef 274 4
5592 176
2016  Totaal Aantal kleine watersalamanders
Boogaarden-en Weidestraat 1443 45
Maurits Noëstraat 3875 3
Witte bomendreef 274 5
5592 53
2015  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1982 1151 361 71 329 70
Maurits Noëstraat 4607 2685 1744 148 21 9
Witte bomendreef 481 38 388 45 5 5
7070 3874  2493 264 355 84
2015  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 1982 1151 361 71
Maurits Noëstraat 4607 2685 1744 148
Witte bomendreef 481 38 388 45
7070 3874  2493 264
2015  Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1982 329
Maurits Noëstraat 4607 21
Witte bomendreef 481 5
7070 355
2015  Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1982 70
Maurits Noëstraat 4607 9
Witte bomendreef 481 5
7070 84
2014  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1223 1029 110 20 41 23
Maurits Noëstraat 1775 1529 210 13 20 3
Witte bomendreef 155 23 116 15 0 1
3153 2581 436 48 61 27
2014  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 1223 1029 110 20
Maurits Noëstraat 1775 1529 210 13
Witte bomendreef 155 23 116 15
3153 2581 436 48
2014  Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1223 41
Maurits Noëstraat 1775 20
Witte bomendreef 155 0
3153 61
2014  Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1223 23
Maurits Noëstraat 1775 3
Witte bomendreef 155 1
3153 27
2013  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 2084 1656 260 17 77 74
Maurits Noëstraat 2409 1726 659 12 9 3
Witte bomendreef 328 231 68 14 5 10
4821 3613 987 43 91 87
2013  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers
Bogaarden- en Weidestraat 2084 1656 260 17
Maurits Noëstraat 2409 1726 659 12
Witte bomendreef 328 231 68 14
4821 3613 987 43
2013  Totaal Aantal alpenwatersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 2084 77
Maurits Noëstraat 2409 9
Witte bomendreef 328 5
4821 91
2013  Totaal Aantal kleine watersalamanders
Bogaarden- en Weidestraat 2084 74
Maurits Noëstraat 2409 3
Witte bomendreef 328 10
4821 87
2008 2009 2010 2011 2012
Bogaarden- en Weidestraat 1962 954 2333 2432 1246
Maurits Noëstraat 1605 1356 2453 3102 1749
Witte bomendreef 1228 830 929 680 261
Reigerstraat 74 94 196 159 0
TOTAAL 4869 3234 5911 6373 3256
2008 2009 2010 2011 2012
Bogaarden- en Weidestraat 1962 954 2333 2432 1246
Maurits Noëstraat 1605 1356 2453 3102 1749
Witte bomendreef 1228 830 929 680 261
Reigerstraat 74 94 196 159 0
TOTAAL 4869 3234 5911 6373 3256