Resultaten

De overzetactie te Oud-Heverlee is belangrijk op Vlaams niveau, we zetten de laatste jaren regelmatig de hoogste aantallen over van heel Vlaanderen (oa in 2017-2018-2020). Op de website van Hyla kan je de resultaten bekijken van heel Vlaanderen (per locatie, per jaar, …)

In 2017 hebben we een recordaantal van 8718 amfibieën overgezet. Hier kan je de resultaat van dit jaar en de voorbije jaren bekijken:

2023  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 909 538 132 90 77 72 8 1
Noëstraat 4354 3538 631 94 74 17 8 3
Witte Bomendreef 162 23 125 1 8 5 0 0
5425 4099 888 185 159 94 16 4
2022  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 899 523 154 95 72 55 13 4
Noëstraat 6540 6119 311 37 62 11 103 0
Witte Bomendreef 121 65 26 6 13 11 1 4
7560 6707 491 138 147 77 117 8
2021  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1256 949 130 31 76 70 60 7
Noëstraat 6258 5158 1010 20 68 2 28 2
Witte Bomendreef 182 135 45 0 1 1 0 0
7696 6242 1185 51 145 73 88 9
2020 Totaal Padden Bruine kikkers Groene kikkers Alpenwatersalamanders Kleine watersalamanders Dode padden/kikkers Dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1133 674 148 29 156 126 50 1
Noëstraat 5305 3809 1417 44 34 1 28 0
Witte Bomendreef 131 71 55 3 0 2 0 0
6569 4554 1620 76 190 129 78 2
2019  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1251 1038 152 42 13 6 104 1
Noëstraat 5004 4493 371 102 28 10 67 0
Witte Bomendreef 457 107 292 48 4 6 2 0
6712 5638 815 192 45 22 173 1
2018 Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1598 1227 143 53 121 54 53 27
Noëstraat 5620 4199 1281 108 26 6 2 1
Witte Bomendreef 1385 76 1227 71 4 7 0 0
8603 5502 2651 232 151 67 55 28
2017  Totaal Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaardenstraat 810 611 121 30 39 9 41 2
Noestraat 7294 6625 567 86 13 3 140 0
WBD 614 294 208 103 4 5 0 0
8718 7530 896 219 56 17 181 2
Overzicht resultaten 2016
TOTAAL OVERGEZET
PAD Bruine kikker Groene Kikker Alpenwatersal. Kleine watersal. doden
Weidestraat & Boogaardenstraat

1443

943

222

87

146

45

52

Maurits Noëstraat

3875

 3202

597

47

26

3

        60
Witte bomendreef

274

92

167

6

4

5

           0
TOTAAL

5592

 4237

      986
       140                        176              53

112

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Bogaardenstraat + Weidestraat

1962

954

2333

2432

1246

2084

1223

Maurits Noestraat

1605

1356

2453

3102

1749

2409

1775

Witte bomendreef

1228

830

929

680

261

328

155

Reigerstraat

74

94

196

159

/ /
TOTAAL

4869

3234

5911

6373

3256

4821

3153

Overzicht resultaten 2015
TOTAAL OVERGEZET
PAD Bruine kikker Groene Kikker Alpenwatersal. Kleine watersal. doden
Weidestraat & Boogaardenstraat

1982

1151

361

71

329

70

129

Maurits Noëstraat

4607

2685

1744

148

21

9

Witte bomendreef

481

38

388

45

5

5

TOTAAL

7070

3874

  2493      264      355       84

129

Overzicht resultaten 2014
TOTAAL OVERGEZET
PAD Bruine kikker Groene Kikker Alpenwatersal. Kleine watersal. doden
Weidestraat & Boogaardenstraat

1223

1029

110

20

41

23

167

Maurits Noëstraat

1775

1529

210

13

20

3

122

Witte bomendreef

155

23

116

15

0

1

3

TOTAAL

3153

2581

436 48 61 27

292

Overzicht resultaten 2013
TOTAAL OVERGEZET
PAD Bruine kikker Groene Kikker Alpenwater-salamander Kleine watersalamander doden
Weidestraat & Boogaardenstraat

2084

1656

260

17

77

74

188

Maurits Noëstraat

2409

1726

659

12

9

3

3

Witte bomendreef

328

231

68

14

5

10

0

TOTAAL

4821

3613

987

43

91

87

191