Monthly Archives: April 2021

De schermen zijn afgebroken + overzetresultaten

De heentrek is stilgevallen en er was de laatste dagen veel terugtrek. Het was dus hoog tijd om de schermen op te breken!

We hebben weer een mooi resultaat behaald en vele amfibieƫn kunnen redden:

2021 Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1256 949 130 31 76 70 60 7
Noƫstraat 6258 5158 1010 20 68 2 28 2
Witte Bomendreef 182 135 45 0 1 1 0 0
7696 6258 1185 51 145 73 88 9