Monthly Archives: March 2021

De laatste loodjes!

Vrijdagavond wordt vermoedelijk top!

De trek is terug gestart!

Gisteren trok de heentrek weer aan

Dinsdagavond 23 maart trok de paddentrek weer aan. We ruilden de noordenwind in voor een zuidwester. Toch waren de weersomstandigheden niet ideaal, al haalden we voor het eerst in twee weken opnieuw dagmaxima boven de 10 °C. Bij het invallen van de schemering zakte het kwik echter snel naar 8 °C. Om 21:30 haalden we nog met moeite 4 °C, en toch werden op de meeste plaatsen (vooral) heentrekkers gemeld. De heentrek zit er dus echt nog niet op. Meer nog: we verwachten deze week zelfs nog een stevige achterhoede.

Woensdag 24 maart vallen we onder de invloed van een hogedrukgebied dat zal zorgen voor een vrij zonnige en droge dag, met dagmaxima die schommelen rond 15 °C. We gaan het duister in bij 10 °C. Heentrek verzekerd, al zullen de emmers nog niet vol zitten.

Donderdag 25 maart wordt een kopie van woensdag. We zitten nog altijd onder invloed zitten van een hogedrukgebied, met opnieuw droog en wellicht redelijk zonnig weer. Iets meer kans op wolkenvelden waardoor we overdag rond de 12 °C zullen blijven hangen. Bij 7 °C tot 10 °C moeten we geen stortvloed verwachten maar beweging zal er zeker zijn.

Vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart krijgen we een weersomslag. Het hogedrukgebied moet wijken voor een Noord-Atlantische depressie. Een aantrekkende zuidwester doet het kwik vrijdag klimmen tot maximaal 15 °C. Een actief koufront zou in de loop van vrijdag op zaterdag overtrekken. Achter dat koufront draait de wind naar het noordwesten: goed voor een kille en gure zaterdag, met typische maartse buien. Door de koude bovenluchten is zelfs hagel en onweer niet uitgesloten en komen we met moeite nog boven de 10 °C uit. Zaterdagavond lijkt dan ook niks te worden op vlak van paddentrek, vooral omdat de buiengordel stilvalt in de loop van de avond.

Volgende week neemt een nieuw hogedrukgebied. Er worden temperaturen verwacht van 20 °C of meer. Het wordt zonnig maar kurkdroog weer, een beetje een herhaling van de extreem warme week in februari. Indien er nog heentrekkers in de pijplijn zouden zitten, is dit hét moment bij uitstek om er uit te komen.

Conclusie: de paddentrek lijkt opnieuw op gang te komen en zal wellicht tot vrijdagavond doorgaan. De intensiteit zal afhangen van details, maar woensdagavond, donderdagavond en vooral vrijdagavond zouden op de meeste plaatsen nog redelijk wat heentrek moeten kunnen opleveren. Zaterdagavond wordt (bijna) niks en volgende week zullen de laatste heentrekkers doordruppelen.

Bron: Paddenflits Natuurpunt

Woensdag- en donderdagavond zien er goed uit!

Het was te koud …

Al meer dan een week ligt een krachtig hogedrukgebied ten westen van Ierland. Dat zorgt voor noordelijke luchtstromingen en lage temperaturen. Te koud voor de tijd van het jaar, te koud voor enige amfibieëntrek van betekenis. Stilaan lijkt die vastgeroeste weersituatie te wijzigen en mogen we uitkijken naar zachtere lucht uit het (zuid)westen. Veel neerslag zit er niet in, maar zachter wordt het wel.

Woensdag- en donderdagavond zien er goed uit!

Deze week gaan we voor dagmaxima van 12 °C tot 13 °C, veel bewolking en enkele liters neerslag, al zijn niet alle weermodellen het hier over eens. Eén ding is duidelijk: als er nog paddentrek komt, dan zal het vooral woensdag- en donderdagavond moeten gebeuren.

Komt het nog of is het gedaan?

Dat is de vraag van 10 miljoen. Mijn gok: er komt wel nog ‘wat’. Maandagavond 22 maart is het nog steeds te koud. Dat wordt dus (zo goed als) niks. Dinsdag 23 maart halen we al 11 °C of 12 °C en kantelt de wind naar zuidwest. Het klaart echter uit waardoor het ‘s avonds snel zal afkoelen. Kans op lichte (heen)trek.

Woensdag 24 maart halen we 13 °C. We gaan de avond in met veel bewolking en mogelijk wat regen, bij temperaturen die rond 10 °C zullen schommelen. Als er dan geen paddentrek is, dan moeten we besluiten dat er niets meer zal komen, maar het gedaan is. Maar voor woensdag- en donderdagavond is er dus zeker extra waakzaamheid geboden.

 

Tot zondag kalm, daarna te koud

Donderdagavond 11 maart bracht niet meteen de verwachte herstart van de paddentrek. We gingen de avond in bij 8 °C, brede opklaringen en veel wind. Vooral die wind hield de stop op de fles. En wat zit er de komende avonden aan te komen?

Koude bovenluchten zorgen voor buien en rukwinden. We trekken de avond in bij 7 °C.  Het kan vriezen en het kan dooien: wordt het droog of nat, luwt de wind of trekt die aan, wordt het bewolkt of komen er brede opklaringen? Veel verwachten we niet, dit weekend. Vanaf maandag gaat de deur vermoedelijk weer op slot wegens aanvoer van polaire lucht.

Zit de trek er al op?

Dat lijkt weinig waarschijnlijk want niks wijst daarop: er zijn nog nauwelijks legsels gemeld, er worden nog heel wat paartjes gevonden en de terugtrek is op de meeste plaatsen nog niet of nauwelijks aangevat. Dus neen: de trek zit er nog niet op maar onder de huidige weersomstandigheden zullen we de komende dagen op de meeste locaties wat kwakkelen. Geen topavonden in het verschiet, dus.

Bron: Paddenflits Natuurpunt

Paddentrek hervat met mogelijk donderdag een topavond

Woensdag 10 maart: het hogedrukgebied dat ons koud, droog en meestal zonnig weer bracht, is uitgewerkt. De wind kantelt van noord naar zuidwest. Een diepe stormachtige depressie komt onze richting uit. Deze depressie zorgt voor wind en regen. Doordat de lucht vanaf de Noord Atlantische oceaan komt, halen we dagmaxima tot 10 °C. Aanvankelijk blijft het droog. In de loop van de late namiddag komt een warmtefront vanuit het westen opzetten. Later op de avond  trekt dit front verder door naar het midden en het oosten van het land. Dat zal zorgen voor regen. We gaan op de meeste plaatsen het schemerduister in bij 8 °C. Mogelijk nog net iets te koud, maar eens het warmtefront is doorgetrokken, komen we in zachtere Atlantische zeelucht terecht en zal het kwik klimmen naar 9 °C of 10 °C. Dit lijkt redelijk trekweer, maar door de wind zal de gevoelstemperatuur eerder rond 4 °C schommelen. Toch zal dit vermoedelijk de voorjaarstrek weer op gang trekken, na de onderbreking van de voorbije 6 dagen. Voor woensdag wordt op de meeste locaties dus lichte trek verwacht.

Donderdag 11 maart bevinden we ons in een stevig windveld met rukwinden tot 100 km/u. We halen dagmaxima van 12 °C. Ook bij valavond zouden we ons nog in de zachte lucht bevinden met een grote kans op neerslag. Bij 9 °C à 10 °C moet er paddentrek zijn en zou het mogelijk een topavond kunnen worden,  al zou de wind opnieuw spelbreker kunnen zijn: de gevoelstemperatuur blijft immers op een frisse 6 °C steken.

Van vrijdag 12 maart – zondag 14 maart wordt het een komen en gaan van regenzones en buienlijnen. Het blijft zacht, maar verder dan 9 °C zullen we niet komen. Veel zal afhangen van de bewolking. Veel bewolking zou kunnen leiden tot aanzienlijke trek maar bij een open hemel wordt het vermoedelijk net iets te koud voor topavonden.

Bron: Paddenflits Natuurpunt

Geen trek tot 8 maart

Woensdagavond werd het op de meeste locaties (zoals voorspeld) een topavond. Maar hoe moet het nu verder de komende dagen? Donderdag 4 maart stroomt koude lucht vanuit het noorden ons land binnen. Een zwak regenfront trekt geleidelijk weg en vanavond wordt het guur. Door de relatief hoge luchtvochtigheid zou er in de vroege vooravond lichte trek kunnen zijn, maar veel zal dat vermoedelijk niet om het lijf hebben wegens te koud.

Van vrijdag 5 maart tot zondag 7 maart wordt geen trek verwacht, een enkeling niet te na gesproken. Het wordt fris. Te fris. Met dagmaxima van 6 °C à 7 °C graden overdag en nachtelijke grondvorst zal de trek volledig stilvallen.

Paddenweer vanaf 9 maart (en topnacht op 10 maart?)

Vanaf maandag 8 maart verliest het hogedrukgebied de greep op de weerkaarten. ons weer. Atlantische regenzones proberen ons land in te palmen en brengen iets zachtere lucht mee. Voor een periode van 10 dagen lijken we het vooral te moeten doen met nat en wolken. Twee kanttekeningen: de bovenluchten zijn van polaire oorsprong en op 5 km hoogte ijskoud en met de nodige maartse buien beladen. De wind zou kunnen zorgen voor gure gevoelstemperaturen. We houden jullie op de hoogte maar vanaf 9 maart zou het opnieuw paddenweer kunnen worden met een mogelijk topavond op woensdag 10 maart.

Bron: Paddenflits Natuurpunt

Waakzaamheid voor woensdagavond

Vanavond 2 maart gaan we de schemering in bij 10 °C tot 12 °C, maar mogelijk zal het wel enigszins afkoelen. Regen zit er niet in, waardoor we gaan voor zwakke tot matige trek.

We kijken wel uit naar woensdag 3 maart. Het hogedrukgebied trekt weg naar oost. Daardoor komen we in een zuidelijke luchtstroom terecht. In het begin van de dag houdt het hoog nog een storing tegen die zich vanuit het westen opdringt, terwijl er zich ten noorden van ons land een nieuw hogedrukgebied opbouwt dat onze kant op komt. De zuidenwind voor het front zorgt voor dagmaxima van 15 °C tot 17 °C.  De avond wordt zacht (14 °C à 15 °C rond 19:00) en door de bewolking zal het niet snel afkoelen. In de loop van de nacht arriveert een actief koufront en duiken de temperaturen naar 7 °C. Achter het koufront stroomt polaire lucht vanuit het noorden ons land binnen. Vermoedelijk zal dit gebeuren tussen 23.00 en 03.00 uur. Mocht dit front zich al enkele uren eerder aanmelden, dan zal dit vermoedelijk ook voor wat nattigheid zorgen. Alles in overweging genomen, denken we dat woensdagavond een behoorlijk goede trekavond zou kunnen worden. Van zodra de temperatuur onder de 7° C duikt, zal de trek zo goed als volledig stilvallen.

Donderdagavond 4 maart zitten we nog steeds in de koude lucht en halen we met moeite 6 °C. Mogelijk valt er wat regen, maar of dit zal volstaan om trek op gang te brengen, is weinig waarschijnlijk. Indien het droog blijft en uitklaart, wordt het helemaal niks, want eens de buien zijn uitgestorven, daalt het kwik snel en gaat het in de loop van de nacht zelfs vriezen.

Over vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond kunnen we kort zijn. Koude lucht, brede opklaringen, dagmaxima van 7 °C en nachtelijke grondvorst. We verwachten dan ook nauwelijks of geen trek dit weekend. Vanaf zondag worden de weerkaarten onzeker maar in de loop van volgende week kan het opnieuw interessanter worden voor de paddentrek. We houden voor jullie de vinger aan de pols.

Bron: Paddenflits (Hyla)