Monthly Archives: April 2019

Resultaten 2019

2019 Aantal padden Aantal bruine kikkers Aantal groene kikkers Aantal alpenwatersalamanders Aantal kleine watersalamanders Aantal dode padden/kikkers Aantal dode salamanders
Bogaarden- en Weidestraat 1251 1038 152 42 13 6 104 1
Noëstraat 5004 4493 371 102 28 10 67 0
Witte Bomendreef 457 107 292 48 4 6 2 0
6712 5638 815 192 45 22 173 1