Monthly Archives: March 2018

Nog een paar dagen kans op trek: alvast op vrijdagavond

Na de laatste zwakke overzetdagen vragen velen onder jullie zich misschien af of de paddentrek nu (eindelijk) voorbij is?

Vooraleer de paddentrek af te blazen moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn:

1.     De voortplantingspoelen moeten vol eieren liggen en de volwassen dieren op enkele hitsige mannetjes na moeten allemaal uit de poel zijn: Dat is momenteel absoluut niet het geval

2.     Er mag geen paddentrek meer worden geconstateerd en al zeker niet bij niet ideaal weer: ook aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, dinsdag vonden we zelf nog 10 koppels.

3.     Als er padden worden waargenomen op de straten trekken ze allemaal van de poel weg en meestal doen ze dit ook erg snel (ze blijven niet op de weg zitten): Ook dat is niet het geval

De conclusie is dan ook, de heentrek is nog niet helemaal voorbij.

Vrijdag 30 maart zouden we tijdelijk in zachtere lucht belanden waardoor het ook in de avond zachter zal zijn mogelijk met regen. Op voorwaarde dat de heentrek nog niet voorbij is geeft dat code oranje of rood.

Zaterdag en zondag zou het overwegend droog blijven maar zou een noord of noordoostelijke wind het weer fris maken met temperaturen die met moeite 10 graden halen overdag en kans op nachtvorst in de nachten.

Maandag- of dinsdagavond lijkt het weer om te slaan. Een depressie voert zachte zuidwestelijke lucht aan waardoor het zo’n 14 à 15 graden kan worden met regen en zachte natte avonden. Als er dan geen paddentrek meer is, kunnen we het paddentrekseizoen 2018 afblazen, maar zover is het dus nog niet ….

Vrijdagavond kans op lichte trek, daarna valt het stil

onderdag 14 maart  2018 begint nog droog, maar algauw trekt een regenfront binnen. We houden het op 10 à 11 °C. Een storing verbonden aan een depressie komt onze kant op. Waarschijnlijk nemen we die regen mee naar de avond. Bij valavond zou de temperatuur rond 8 à 9 °C draaien, al kan een ZO-wind het koude gevoel aanwakkeren. Toch wordt het vermoedelijk en avond met intense trek.

Vrijdag 15 maart 2018 lijkt een buiïge dag te worden, met zelfs kans op onweer. Het kwik stijgt tot 12 °C. Het front dat ons regen bracht donderdagavond schuift vrijdag op en komt ten noorden van Nederland en in Noord-Duitsland tot stilstand. Door een steeds krachtiger wordend hogedrukgebied boven Scandinavië gevuld met ijskoude Arctische lucht wordt het front teruggeduwd naar het zuiden. Terwijl we in België de avond nat ingaan bij zo’n 8 °C,  begint het rond de middag in Noord-Nederland te vriezen en te sneeuwen. Het front wordt steeds verder naar het zuiden gedrongen, waardoor ook in het noorden van België ergens tussen 23:00 – 03:00 uur in de nacht de vrieslucht binnenschuift en de neerslag zal neervallen in de vorm van sneeuw. Zoals het er nu naar uitziet, kan er ook vrijdagavond dus nog paddentrek opleveren, al hangt dit sterk af van de timing van het vriesfront.

Zaterdag 16 maart 2018 wordt een onvervalste winterdag met kans op sneeuw. Zaterdagavond klaart het op in de droge Arctische lucht en zal er matige vorst optreden tot -5°C. Gelukkig gaat dit gepaard met een stevige NO-wind, waardoor het koude gevoel nog toeneemt, maar met harde wind is de kans op ijsvorming op de poelen minder groot. Zondag 17 maart 2018 zou een ijsdag kunnen worden met veel zon en zondagavond daalt het kwik tot -6 °C of lager. Er staat nog steeds een stevige wind. Maandag 18 maart 2018 halen de dagmaxima makkelijk het vriespunt en gaan overdag de scherpste kantjes eraf. Het hogedrukgebied verandert van vorm en schuift stilaan richting Groot Brittannië waardoor we de oost-noordoostenwind inruilen voor een meer noordelijke wind. Vanuit die hoek gaan we natuurlijk geen lente krijgen, maar overdag halen we vlot temperaturen boven het vriespunt en krijgen we een aantal maartse buien. De nachtvorst blijft, maar wordt lichter. Elke dag zal het kwik wat stijgen om zo uit te komen op 7 °C, en nog steeds enkele graden vorst in de nacht. Geen paddentrek dus vanaf zaterdag tot minstens maandag.

Conclusie: donderdag een mogelijke topdag, vrijdag 15 maart kans op lichte trek, vanaf zaterdag valt het even volledig stil, minstens tot maandag.

Woensdagavond lichte trek, donderdagavond mogelijk top, vrijdagavond mogelijk nog kleine piekje

Woensdag 14 maart 2018 kondigt zich aan als een mooie, zonnige lentedag. De wind kantelt van NW naar ZO, waardoor opnieuw zachte lucht binnenstroomt. We halen 13 °C. Ook vanavond blijft het zacht maar door brede opklaringen zal de temperatuur vrij snel dalen. Het blijft ook droog. Vermoedelijk zullen deze omstandigheden wel enige trek opleveren. Wellicht zal de paddentrek starten rond 19:20, met een piekje tussen 19:30 – 20:00. Daarna zal de trek snel afnemen. Donderdag 15 maart 2018 is de invloed van het hogedrukgebiedje weg. Een storing verbonden aan een depressie ten zuiden van ons land neemt het over en zorgt voor regen. Met 11 °C houden we het zacht. Deze avond lijkt wordt een mogelijk kantelpunt in he trekseizoen. Als er donderdagavond veel amfibieën worden geregistreerd, dan is de trek nog zeker niet voorbij en mogen we ons nog aan een flinke golf verwachten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden we durven besluiten dat de trek op zijn laatste benen loopt. We gokken erop dat donderdag een topdag wordt. Dat wordt voorlopig ook de laatste avond met echte paddentrek. Vanaf vrijdagavond 16 maart 2018 volgt er weer een winterprik.

Vrijdag 16 maart 2018 halen we overdag nog 9 °C en zal het stevig regenen. De storing van donderdag blijft wat hangen en wordt pas in de loop van de dag terug naar het zuiden geduwd. De wind draait wel naar NO en vanuit die hoek stroomt arctische lucht binnen die wordt vervoerd door het eerder genoemde hogedrukgebied dat nu heel Scandinavië heeft ingepalmd. De regen zal door de koude lucht vermoedelijk als sneeuw uit de lucht vallen en de temperaturen gaan onder het vriespunt. Afhankelijk of de vrieslucht vrijdagavond al gearriveerd is of niet, krijgen we mogelijk nog een piekje paddentrek, op de vooravond van deze koude periode.

Zaterdag 17 maart 2018 wordt bijzonder koud. Het kwik komt niet meer boven nul en neerslag valt in de vorm van sneeuw. Deze avond zal er geen paddentrek zijn. Zondag 18 maart 2018 en maandag 19 maart 2018 keert de zon terug, maar toch zal het kwik niet of nauwelijks boven het vriespunt komen. In de nacht vriest het licht tot matig en ijsvorming is dan ook niet uitgesloten. Met zoveel padden, kikkers en salamanders in de poel is dit geen optimaal scenario. Maar ook op deze dagen wordt er dus geen trek verwacht. Vanaf dinsdag 20 maart 2018 kruipen de maxima wat naar boven, maar in de nacht blijft het vriezen. De scherpste kantjes gaan er dan af vooral overdag, maar in de nacht vriest het nog steeds en paddentrek is ook bij dit meer gematigd weer uitgesloten.

Conclusie: woensdag 14 maart 2018 kans op lichte trek, donderdag 15 maart 2018 wordt vermoedelijk top, vrijdag 16 maart 2018 zou nog een klein piekje kunnen opleveren in de vroege vooravond. Daarna gaan de boeken dicht.

Bron: Hyla

Mogelijk topavond op donderdag 15/3

Dinsdag 13 maart 2018 start regenachtig. De wind kantelt naar noordwest en we halen maximaal 8 °C. In de late namiddag klaart uit. Dinsdagavond zal het snel afkoelen en wordt het droog. Zelfs grondvorst is niet uitgesloten. Vermoedelijk zal er in de vooravond wel enige trek zijn maar de kans dat het na 10:00 volledig zal stilvallen, is reëel. Woensdag 14 maart 2018 wordt droog en zonnig, met dagmaxima tot 13 °C. In de avond behouden we wat zuidenwind en koelt het minder snel af. Ook voor deze avond verwachten we best wel wat beweging in de vooravond maar dreigt het later op de avond opnieuw stil te vallen. Die zachte lucht nemen we donderdag 15 maart 2018 nog even mee. Een regenfront trekt in de namiddag binnen. Zoals de weerkaarten nu liggen, zal het dus donderdagavond regenen en blijft het zacht. Dit wordt dus mogelijk opnieuw een topavond (we gaan er wel van uit dat de trek op dat moment nog niet volledig zal voorbij zijn en dat er nog redelijk wat exemplaren in de startblokken zitten). zijn stilgevallen). De wind waait donderdag nog uit het oosten, goed voor 11 °C. Een hogedrukgebied versterkt zijn invloed boven Scandinavië en brengt vrieslucht uit Rusland naar ons. Vrijdag 16 maart 2018 zal de zachte lucht botsen op een winteroffensief. Wanneer die vrieslucht binnenschuift, is nog niet duidelijk, maar dat er arctische lucht op komst is, is zeker.

Zaterdag 17 maart 2018 haalt het kwik nog 4 °C. De eerdere storing van donderdag wordt terug naar het zuiden geduwd, gevuld met ijskoude lucht uit het noordoosten waardoor de regen vermoedelijk zal overgaan in sneeuwval. Zaterdagavond zal er dan ook geen paddentrek zijn, aangezien het licht zal vriezen. Zondag 18 maart 2018 en maandag 19 maart 2018 zou het kwik maar net boven het vriespunt uit komen. Afhankelijk van het weermodel zou zondag of maandag zelfs een ijsdag kunnen worden. Wat deze brutale winterkou zal betekenen voor onze amfibieën, moet nog blijken, maar echt goed nieuws is dit niet meteen. De vraag wordt vooral hoe vorstbestendig de legsels zullen zijn. Maar de winterprik is van korte duur. Vanaf dinsdag 20 maart 2018 zijn de scherpste kantjes eraf en halen we dagmaxima van 5 tot 7  °C, maar ’s nachts blijft het licht tot matig vriezen. Dit scenario zou ook de rest van de week kunnen aanhouden.

Conclusie: deze week wordt vooral 15 maart 2018 mogelijk een topavond, vanaf vrijdag 16 maart 2018 gaan de boeken dicht. Of ze daarna opnieuw nog zullen open gaan, is onzeker.

Bron: Hyla

Maandag topavond, de rest van de week nog trek mogelijk

Maandag 12 maart 2018 begint met opklaringen maar vanuit het westen dikt de bewolking aan en volgt er regen. De maxima gaan naar 13 °C. Dit front blijft even hangen en zou ook de hele nacht voor regen kunnen zorgen. Maandagavond wordt dus waarschijnlijk een natte, zachte, betrokken avond. Stoorzender zou de wind kunnen zijn, want in tegenstelling tot dit weekend, zal de wind deze keer wel een rol spelen, met rukwinden tot 60 km/u. Toch denken we dat het vanavond alweer een topavond zou kunnen worden. Dinsdag 13 maart 2018 blijft het nog even regenen, met frissere lucht die vanuit het WNW wordt aangevoerd. De NW-stroming komt op gang door een stevige wig van hogedruk die ontstaat ten westen van ons. Dinsdag halen we slechts 8 °C. Tegen de avond aan zou het kunnen uitklaren en koelt het flink af. Zeker enige trek maar geen topavond. Woensdag 14 maart 2018 krijgen we door de werking van de hogedrukwig redelijk zonnig en droog weer, goed voor dagmaxima van 13 °C. Een nieuwe depressie probeert vanuit het zuidzuidwesten West-Europa te bedreigen, maar tegelijk ontwikkeld zich boven Noord-Scandinavië een krachtig hogedrukgebied dat zich ook naar het zuiden uitbreidt. Donderdag 15 maart 2018 zou de depressie het nog halen en voor regen zorgen. ons in regenachtig weer steken. Daarna is het koffiedik kijken. De wind draait naar oost en vrieslucht probeert vanuit Rusland naar ons te komen. Dat transport zou vanaf zondag 18 maart 2018 op gang komen met een regenzone overgaand in sneeuw. Als dit scenario zich doorzet, zal de paddentrek volledig stilvallen om mogelijk daarna niet meer te hervatten. Mogelijk steven we dus af op het kortste trekseizoen ooit.

Conclusie: maandag 12 maart 2018 wordt vermoedelijk weer een topavond, de rest van de week zal er alle dagen wel trek zijn en zondag 18 maart 2018 zou alle trek mogelijk kunnen stilvallen.

Zondag veel trek, maandag topavond, rest van de week iets minder, vanaf zaterdag stop weer op de fles

Zondag 11 maart 2018 komt een front verbonden aan een kleine depressie vanuit Frankrijk onze richting uit. Dit zorgt voor hevige neerslag met kans op onweer. Het wordt opnieuw boterzacht met dagmaxima tot 17 °C. In de namiddag trekt het front door naar noordoost en komen er opklaringen met kans op een bui. Zondagavond zal naar alle waarschijnlijkheid droog verlopen. Het blijft zacht, bij temperaturen rond 10 à 11 °C. Dit zou tussen 19.00 en 19.30 toch behoorlijke trek moeten opleveren. Maandagavond 12 maart 2018 is de kans op neerslag erg groot. De dagmaxima blijven steken op 12 à 13 °C. In de loop van de namiddag trekt een occlusiefront binnen vanuit het westen, goed voor regen die waarschijnlijk pas dinsdagmiddag ons land verlaat. Ook maandagavond zou het dus wel eens erg druk kunnen worden. Dinsdagavond 13 maart 2018 is nog onzeker. Er stroomt tijdelijk wat minder zachte lucht binnen, waardoor de dagmaxima niet boven 10 °C zullen komen. Waarschijnlijk blijft het ook overwegend droog. Trek zal er zeker zijn maar een topnacht wordt het vermoedelijk niet. Woensdag 14 maart 2018 krijgen we een droge dag met opklaringen en zo’n 12 °C. In de avond is het droog en koelt het wat sneller af. Op langere termijn blijft het wisselvallig en zacht tot vrijdag met elke avond waarschijnlijk paddentrek. Daarna geven alle weermodellen een fikse daling van de temperatuur, want de wind zou dan uit het oosten komen en vanuit die hoek stroomt koudere lucht naar ons. Mogelijk valt de paddentrek dan stil. Zoals eerder al voorspeld: 2018 wordt vermoedelijk heel erg kort maar heel erg krachtig.

Conclusie: zondag 11 maart 2018 wordt in de vooravond veel trek verwacht, maandag 12 maart 2018 wordt een topavond, de rest van de week zal er elke dag gegarandeerd trek zijn, vanaf zaterdag 17 maart 2018 valt de trek vermoedelijk helemaal stil.

In Oud-Heverlee werd vorig jaar het hoogste aantal amfibieën overgezet van Vlaanderen!

173.336 dieren gered in 2017
Vorig jaar werden in 122 Vlaamse steden en gemeenten 235 overzetacties georganiseerd, goed voor 173.336 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het ging vooral om Gewone pad (77%), Bruine kikker (13%) en Alpenwatersalamander (5%). Maar ook zeldzame soorten als de Rugstreeppad, Heikikker, Kamsalamander en Vuursalamander werden in emmers aangetroffen. De hoogste aantallen amfibieën werden vorig jaar gered in de provincie Antwerpen (58.680), gevolgd door Oost-Vlaanderen (31.757), Limburg (29.626), Vlaams-Brabant (26.726) en West-Vlaanderen (26.547).

De Top 10 van de gemeenten waar in 2017 de meeste amfibieën werden gered ziet er als volgt uit: Oud-Heverlee (daar werden niet minder dan 8.718 amfibieën gered), Tessenderlo (8.221), Ieper (7.176), Schilde (6.695), Merksplas (5.424), Malle (5.103), Heist-op-den-Berg (4.940), Meeuwen-Gruitrode (4.543), Beringen (4.320) en Aalter (4.067).

Bron: Natuurpunt

Link naar het volledige artikel.

Zaterdag en zondag top, trek tot 20 maart, daarna nieuw winteroffensief

Zaterdag 10 maart 2018 halen we 14 à 15 °C. Ook in de vooravond blijft het kwik schommelen tussen 10 en 13 °C. Of het ook zal regenen, is onduidelijk. Vanuit Frankrijk komt een regenzone onze kant op maar waar en wanneer die voor neerslag zal zorgen, valt moeilijk te voorspellen. Die regenzone schuift redelijk traag van zuid naar noord en verhoogt de kans dat we vanavond een topavond zullen krijgen.  Ook zondagavond 11 maart 2018 lijkt een topavond te zullen worden. Komende week blijven lagedrukgebieden actief en zorgt een wind uit zuidelijke richting voor een constante aanvoer van zachte lucht, vergezeld van enkele regenzones. Door een kleine kanteling in het stromingspatroon halen we dan toch nog 12 à  13 °C. Ook de nachten blijven redelijk zacht met minima van 7 °C. Het ziet er dus naar uit dat heel volgende week er paddentrek zal zijn. Zeer kort en zeer krachtig. Vanaf 20 maart 2018 zou het weer wel eens kunnen omslaan. Nog ver weg natuurlijk maar we zouden door de ontwikkeling van een hogedrukgebied naar een droger weertype evolueren. Een oostelijke tot noordoostelijke stroming zou daardoor op gang komen met nachtvorst en dagmaxima tussen 2 °C en 11 °C. Mogelijk zit er dus opnieuw een klein winteroffensief aan te komen. Laat ons hopen van niet en dat het bij een gematigde afkoeling blijft.  Tegen dan is de paddentrek waarschijnlijk (bijna) voorbij, maar barre winterkou is niet optimaal voor de amfibieën die op dat moment al massaal in het water zullen zitten.

Conclusie: zaterdag 10 maart 2018 en zondag 11 maart 2018 worden topavonden. Tussen 12 maart 2018 en 20 maart 2018 wordt er elke dag (vrij intense) trek verwacht. Vanaf 20 maart 2018 zou het helemaal kunnen stilvallen door kans op een nieuw winteroffensief.  De komende 10 dagen worden dus de dagen van de waarheid.

Bron: Hyla

Vrijdag grote kans, zaterdag een piekavond

Een zwak warmtefront vanuit het zuiden zou in deze namiddag, 9 maart 2018,  lichte (mot)regen kunnen produceren. Naar alle waarschijnlijkheid verloopt de vrijdagavond overwegend droog maar wel betrokken. De kans op amfibieëntrek vanavond is dan ook aanzienlijk. Zaterdag lijken de weermodellen alsmaar hogere maxima te geven, tot 18 °C en minima tot 14 °C. Zaterdagavond 10 maart 2018 gaat dan ook boterzacht in met mogelijks ook regen. Hier lijkt een echte piekavond te worden. Zondag 11 maart 2018 dalen de maxima, maar met 13 graden °C overdag en een actief regenfront in de voormiddag, lijkt zondagavond ook een topavond te worden. Ook maandag 12 maart 2018 en zelfs dinsdagavond 13 maart 2018 lijken goeie avonden te worden. Het zou me niet verbazen dat er heel de week serieuze paddentrek zal zijn: de ganse week blijft het immers wisselvallig met een zuidelijke luchtaanvoer, waardoor de maxima overdag ruim de dubbele cijfers halen en ook de nachten zacht verlopen.

Conclusie: vanaf zaterdag intense amfibieëntrek die vermoedelijk de ganse week zal aanhouden! Iedereen op post. De dagen van de waarheid komen er aan. Het wordt vermoedelijk erg kort maar erg krachtig.