Monthly Archives: January 2016

Info-avond amfibieën

Infoavond amfibieën: Natuurbeheer ter bescherming van amfibieën en reptielen in het Hageland en de Dijlevallei

Donderdag 21 januari om 20.00 uur in Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A te 3010 Leuven.

Natuur in de buurt!
Welke amfibieën kan je in je buurt tegenkomen?
Kan je padden herkennen door hun “geluid”, waar kan je salamanders vinden? Wat kan je doen om deze schattige dierburen te helpen?
Welk beheer kan er gedaan worden ten voordele van amfibieën en reptielen in de natuurgebieden en in jouw tuin?
Kom af en stel de vraag die je altijd al wilde stellen!

Spreker: Mark Lehouck

 

Activiteit in kader van de campagne koesterburen van de Provincie Vlaams-Brabant:

http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/koesterburen/index.jsp