Zaterdag en zondag top, trek tot 20 maart, daarna nieuw winteroffensief

Zaterdag 10 maart 2018 halen we 14 à 15 °C. Ook in de vooravond blijft het kwik schommelen tussen 10 en 13 °C. Of het ook zal regenen, is onduidelijk. Vanuit Frankrijk komt een regenzone onze kant op maar waar en wanneer die voor neerslag zal zorgen, valt moeilijk te voorspellen. Die regenzone schuift redelijk traag van zuid naar noord en verhoogt de kans dat we vanavond een topavond zullen krijgen.  Ook zondagavond 11 maart 2018 lijkt een topavond te zullen worden. Komende week blijven lagedrukgebieden actief en zorgt een wind uit zuidelijke richting voor een constante aanvoer van zachte lucht, vergezeld van enkele regenzones. Door een kleine kanteling in het stromingspatroon halen we dan toch nog 12 à  13 °C. Ook de nachten blijven redelijk zacht met minima van 7 °C. Het ziet er dus naar uit dat heel volgende week er paddentrek zal zijn. Zeer kort en zeer krachtig. Vanaf 20 maart 2018 zou het weer wel eens kunnen omslaan. Nog ver weg natuurlijk maar we zouden door de ontwikkeling van een hogedrukgebied naar een droger weertype evolueren. Een oostelijke tot noordoostelijke stroming zou daardoor op gang komen met nachtvorst en dagmaxima tussen 2 °C en 11 °C. Mogelijk zit er dus opnieuw een klein winteroffensief aan te komen. Laat ons hopen van niet en dat het bij een gematigde afkoeling blijft.  Tegen dan is de paddentrek waarschijnlijk (bijna) voorbij, maar barre winterkou is niet optimaal voor de amfibieën die op dat moment al massaal in het water zullen zitten.

Conclusie: zaterdag 10 maart 2018 en zondag 11 maart 2018 worden topavonden. Tussen 12 maart 2018 en 20 maart 2018 wordt er elke dag (vrij intense) trek verwacht. Vanaf 20 maart 2018 zou het helemaal kunnen stilvallen door kans op een nieuw winteroffensief.  De komende 10 dagen worden dus de dagen van de waarheid.

Bron: Hyla