Dinsdagavond kans op matige trek

Dinsdag brengt een warmtefront wat lichte (mot)regen mee. De dagmaxima gaan naar ca. 10 °C en de polaire lucht – die maandag voor een flinke temperatuursval zorgde – wordt even verdreven. De zachtere temperaturen nemen we mee naar de avond toe. Het warmtefront zal echter snel worden verdreven door een zeer actief koufront, dat wordt voorafgegaan door rukwinden tot 90 km/u. Vermoedelijk zal dit koufront in de late namiddag of avond over ons land trekken. De kans op (felle) regen is dus groot deze avond. Hoe warm het zal zijn tegen schemerduister, is sterk afhankelijk van de positie van het koufront rond 19:00. Vocht en temperatuur zitten dus mogelijk goed, al zou de wind wel een spelbreker kunnen zijn. De kans op matige trek is zeker reëel.

Van zodra het koufront is doorgetrokken, komen we vanaf woensdag opnieuw in polaire lucht terecht, met felle maartse buien met een winters karakter.

Bron: Paddenflits Natuurpunt