De trek is terug gestart!

Gisteren trok de heentrek weer aan

Dinsdagavond 23 maart trok de paddentrek weer aan. We ruilden de noordenwind in voor een zuidwester. Toch waren de weersomstandigheden niet ideaal, al haalden we voor het eerst in twee weken opnieuw dagmaxima boven de 10 °C. Bij het invallen van de schemering zakte het kwik echter snel naar 8 °C. Om 21:30 haalden we nog met moeite 4 °C, en toch werden op de meeste plaatsen (vooral) heentrekkers gemeld. De heentrek zit er dus echt nog niet op. Meer nog: we verwachten deze week zelfs nog een stevige achterhoede.

Woensdag 24 maart vallen we onder de invloed van een hogedrukgebied dat zal zorgen voor een vrij zonnige en droge dag, met dagmaxima die schommelen rond 15 °C. We gaan het duister in bij 10 °C. Heentrek verzekerd, al zullen de emmers nog niet vol zitten.

Donderdag 25 maart wordt een kopie van woensdag. We zitten nog altijd onder invloed zitten van een hogedrukgebied, met opnieuw droog en wellicht redelijk zonnig weer. Iets meer kans op wolkenvelden waardoor we overdag rond de 12 °C zullen blijven hangen. Bij 7 °C tot 10 °C moeten we geen stortvloed verwachten maar beweging zal er zeker zijn.

Vrijdag 26 maart en zaterdag 27 maart krijgen we een weersomslag. Het hogedrukgebied moet wijken voor een Noord-Atlantische depressie. Een aantrekkende zuidwester doet het kwik vrijdag klimmen tot maximaal 15 °C. Een actief koufront zou in de loop van vrijdag op zaterdag overtrekken. Achter dat koufront draait de wind naar het noordwesten: goed voor een kille en gure zaterdag, met typische maartse buien. Door de koude bovenluchten is zelfs hagel en onweer niet uitgesloten en komen we met moeite nog boven de 10 °C uit. Zaterdagavond lijkt dan ook niks te worden op vlak van paddentrek, vooral omdat de buiengordel stilvalt in de loop van de avond.

Volgende week neemt een nieuw hogedrukgebied. Er worden temperaturen verwacht van 20 °C of meer. Het wordt zonnig maar kurkdroog weer, een beetje een herhaling van de extreem warme week in februari. Indien er nog heentrekkers in de pijplijn zouden zitten, is dit hét moment bij uitstek om er uit te komen.

Conclusie: de paddentrek lijkt opnieuw op gang te komen en zal wellicht tot vrijdagavond doorgaan. De intensiteit zal afhangen van details, maar woensdagavond, donderdagavond en vooral vrijdagavond zouden op de meeste plaatsen nog redelijk wat heentrek moeten kunnen opleveren. Zaterdagavond wordt (bijna) niks en volgende week zullen de laatste heentrekkers doordruppelen.

Bron: Paddenflits Natuurpunt