Category Archives: Uncategorized

Woensdagavond lichte trek, donderdagavond mogelijk top, vrijdagavond mogelijk nog kleine piekje

Woensdag 14 maart 2018 kondigt zich aan als een mooie, zonnige lentedag. De wind kantelt van NW naar ZO, waardoor opnieuw zachte lucht binnenstroomt. We halen 13 °C. Ook vanavond blijft het zacht maar door brede opklaringen zal de temperatuur vrij snel dalen. Het blijft ook droog. Vermoedelijk zullen deze omstandigheden wel enige trek opleveren. Wellicht zal de paddentrek starten rond 19:20, met een piekje tussen 19:30 – 20:00. Daarna zal de trek snel afnemen. Donderdag 15 maart 2018 is de invloed van het hogedrukgebiedje weg. Een storing verbonden aan een depressie ten zuiden van ons land neemt het over en zorgt voor regen. Met 11 °C houden we het zacht. Deze avond lijkt wordt een mogelijk kantelpunt in he trekseizoen. Als er donderdagavond veel amfibieën worden geregistreerd, dan is de trek nog zeker niet voorbij en mogen we ons nog aan een flinke golf verwachten. Mocht dat niet het geval zijn, dan zouden we durven besluiten dat de trek op zijn laatste benen loopt. We gokken erop dat donderdag een topdag wordt. Dat wordt voorlopig ook de laatste avond met echte paddentrek. Vanaf vrijdagavond 16 maart 2018 volgt er weer een winterprik.

Vrijdag 16 maart 2018 halen we overdag nog 9 °C en zal het stevig regenen. De storing van donderdag blijft wat hangen en wordt pas in de loop van de dag terug naar het zuiden geduwd. De wind draait wel naar NO en vanuit die hoek stroomt arctische lucht binnen die wordt vervoerd door het eerder genoemde hogedrukgebied dat nu heel Scandinavië heeft ingepalmd. De regen zal door de koude lucht vermoedelijk als sneeuw uit de lucht vallen en de temperaturen gaan onder het vriespunt. Afhankelijk of de vrieslucht vrijdagavond al gearriveerd is of niet, krijgen we mogelijk nog een piekje paddentrek, op de vooravond van deze koude periode.

Zaterdag 17 maart 2018 wordt bijzonder koud. Het kwik komt niet meer boven nul en neerslag valt in de vorm van sneeuw. Deze avond zal er geen paddentrek zijn. Zondag 18 maart 2018 en maandag 19 maart 2018 keert de zon terug, maar toch zal het kwik niet of nauwelijks boven het vriespunt komen. In de nacht vriest het licht tot matig en ijsvorming is dan ook niet uitgesloten. Met zoveel padden, kikkers en salamanders in de poel is dit geen optimaal scenario. Maar ook op deze dagen wordt er dus geen trek verwacht. Vanaf dinsdag 20 maart 2018 kruipen de maxima wat naar boven, maar in de nacht blijft het vriezen. De scherpste kantjes gaan er dan af vooral overdag, maar in de nacht vriest het nog steeds en paddentrek is ook bij dit meer gematigd weer uitgesloten.

Conclusie: woensdag 14 maart 2018 kans op lichte trek, donderdag 15 maart 2018 wordt vermoedelijk top, vrijdag 16 maart 2018 zou nog een klein piekje kunnen opleveren in de vroege vooravond. Daarna gaan de boeken dicht.

Bron: Hyla

Mogelijk topavond op donderdag 15/3

Dinsdag 13 maart 2018 start regenachtig. De wind kantelt naar noordwest en we halen maximaal 8 °C. In de late namiddag klaart uit. Dinsdagavond zal het snel afkoelen en wordt het droog. Zelfs grondvorst is niet uitgesloten. Vermoedelijk zal er in de vooravond wel enige trek zijn maar de kans dat het na 10:00 volledig zal stilvallen, is reëel. Woensdag 14 maart 2018 wordt droog en zonnig, met dagmaxima tot 13 °C. In de avond behouden we wat zuidenwind en koelt het minder snel af. Ook voor deze avond verwachten we best wel wat beweging in de vooravond maar dreigt het later op de avond opnieuw stil te vallen. Die zachte lucht nemen we donderdag 15 maart 2018 nog even mee. Een regenfront trekt in de namiddag binnen. Zoals de weerkaarten nu liggen, zal het dus donderdagavond regenen en blijft het zacht. Dit wordt dus mogelijk opnieuw een topavond (we gaan er wel van uit dat de trek op dat moment nog niet volledig zal voorbij zijn en dat er nog redelijk wat exemplaren in de startblokken zitten). zijn stilgevallen). De wind waait donderdag nog uit het oosten, goed voor 11 °C. Een hogedrukgebied versterkt zijn invloed boven Scandinavië en brengt vrieslucht uit Rusland naar ons. Vrijdag 16 maart 2018 zal de zachte lucht botsen op een winteroffensief. Wanneer die vrieslucht binnenschuift, is nog niet duidelijk, maar dat er arctische lucht op komst is, is zeker.

Zaterdag 17 maart 2018 haalt het kwik nog 4 °C. De eerdere storing van donderdag wordt terug naar het zuiden geduwd, gevuld met ijskoude lucht uit het noordoosten waardoor de regen vermoedelijk zal overgaan in sneeuwval. Zaterdagavond zal er dan ook geen paddentrek zijn, aangezien het licht zal vriezen. Zondag 18 maart 2018 en maandag 19 maart 2018 zou het kwik maar net boven het vriespunt uit komen. Afhankelijk van het weermodel zou zondag of maandag zelfs een ijsdag kunnen worden. Wat deze brutale winterkou zal betekenen voor onze amfibieën, moet nog blijken, maar echt goed nieuws is dit niet meteen. De vraag wordt vooral hoe vorstbestendig de legsels zullen zijn. Maar de winterprik is van korte duur. Vanaf dinsdag 20 maart 2018 zijn de scherpste kantjes eraf en halen we dagmaxima van 5 tot 7  °C, maar ’s nachts blijft het licht tot matig vriezen. Dit scenario zou ook de rest van de week kunnen aanhouden.

Conclusie: deze week wordt vooral 15 maart 2018 mogelijk een topavond, vanaf vrijdag 16 maart 2018 gaan de boeken dicht. Of ze daarna opnieuw nog zullen open gaan, is onzeker.

Bron: Hyla

Maandag topavond, de rest van de week nog trek mogelijk

Maandag 12 maart 2018 begint met opklaringen maar vanuit het westen dikt de bewolking aan en volgt er regen. De maxima gaan naar 13 °C. Dit front blijft even hangen en zou ook de hele nacht voor regen kunnen zorgen. Maandagavond wordt dus waarschijnlijk een natte, zachte, betrokken avond. Stoorzender zou de wind kunnen zijn, want in tegenstelling tot dit weekend, zal de wind deze keer wel een rol spelen, met rukwinden tot 60 km/u. Toch denken we dat het vanavond alweer een topavond zou kunnen worden. Dinsdag 13 maart 2018 blijft het nog even regenen, met frissere lucht die vanuit het WNW wordt aangevoerd. De NW-stroming komt op gang door een stevige wig van hogedruk die ontstaat ten westen van ons. Dinsdag halen we slechts 8 °C. Tegen de avond aan zou het kunnen uitklaren en koelt het flink af. Zeker enige trek maar geen topavond. Woensdag 14 maart 2018 krijgen we door de werking van de hogedrukwig redelijk zonnig en droog weer, goed voor dagmaxima van 13 °C. Een nieuwe depressie probeert vanuit het zuidzuidwesten West-Europa te bedreigen, maar tegelijk ontwikkeld zich boven Noord-Scandinavië een krachtig hogedrukgebied dat zich ook naar het zuiden uitbreidt. Donderdag 15 maart 2018 zou de depressie het nog halen en voor regen zorgen. ons in regenachtig weer steken. Daarna is het koffiedik kijken. De wind draait naar oost en vrieslucht probeert vanuit Rusland naar ons te komen. Dat transport zou vanaf zondag 18 maart 2018 op gang komen met een regenzone overgaand in sneeuw. Als dit scenario zich doorzet, zal de paddentrek volledig stilvallen om mogelijk daarna niet meer te hervatten. Mogelijk steven we dus af op het kortste trekseizoen ooit.

Conclusie: maandag 12 maart 2018 wordt vermoedelijk weer een topavond, de rest van de week zal er alle dagen wel trek zijn en zondag 18 maart 2018 zou alle trek mogelijk kunnen stilvallen.

Zondag veel trek, maandag topavond, rest van de week iets minder, vanaf zaterdag stop weer op de fles

Zondag 11 maart 2018 komt een front verbonden aan een kleine depressie vanuit Frankrijk onze richting uit. Dit zorgt voor hevige neerslag met kans op onweer. Het wordt opnieuw boterzacht met dagmaxima tot 17 °C. In de namiddag trekt het front door naar noordoost en komen er opklaringen met kans op een bui. Zondagavond zal naar alle waarschijnlijkheid droog verlopen. Het blijft zacht, bij temperaturen rond 10 à 11 °C. Dit zou tussen 19.00 en 19.30 toch behoorlijke trek moeten opleveren. Maandagavond 12 maart 2018 is de kans op neerslag erg groot. De dagmaxima blijven steken op 12 à 13 °C. In de loop van de namiddag trekt een occlusiefront binnen vanuit het westen, goed voor regen die waarschijnlijk pas dinsdagmiddag ons land verlaat. Ook maandagavond zou het dus wel eens erg druk kunnen worden. Dinsdagavond 13 maart 2018 is nog onzeker. Er stroomt tijdelijk wat minder zachte lucht binnen, waardoor de dagmaxima niet boven 10 °C zullen komen. Waarschijnlijk blijft het ook overwegend droog. Trek zal er zeker zijn maar een topnacht wordt het vermoedelijk niet. Woensdag 14 maart 2018 krijgen we een droge dag met opklaringen en zo’n 12 °C. In de avond is het droog en koelt het wat sneller af. Op langere termijn blijft het wisselvallig en zacht tot vrijdag met elke avond waarschijnlijk paddentrek. Daarna geven alle weermodellen een fikse daling van de temperatuur, want de wind zou dan uit het oosten komen en vanuit die hoek stroomt koudere lucht naar ons. Mogelijk valt de paddentrek dan stil. Zoals eerder al voorspeld: 2018 wordt vermoedelijk heel erg kort maar heel erg krachtig.

Conclusie: zondag 11 maart 2018 wordt in de vooravond veel trek verwacht, maandag 12 maart 2018 wordt een topavond, de rest van de week zal er elke dag gegarandeerd trek zijn, vanaf zaterdag 17 maart 2018 valt de trek vermoedelijk helemaal stil.

In Oud-Heverlee werd vorig jaar het hoogste aantal amfibieën overgezet van Vlaanderen!

173.336 dieren gered in 2017
Vorig jaar werden in 122 Vlaamse steden en gemeenten 235 overzetacties georganiseerd, goed voor 173.336 amfibieën die levend de weg werden overgezet. Het ging vooral om Gewone pad (77%), Bruine kikker (13%) en Alpenwatersalamander (5%). Maar ook zeldzame soorten als de Rugstreeppad, Heikikker, Kamsalamander en Vuursalamander werden in emmers aangetroffen. De hoogste aantallen amfibieën werden vorig jaar gered in de provincie Antwerpen (58.680), gevolgd door Oost-Vlaanderen (31.757), Limburg (29.626), Vlaams-Brabant (26.726) en West-Vlaanderen (26.547).

De Top 10 van de gemeenten waar in 2017 de meeste amfibieën werden gered ziet er als volgt uit: Oud-Heverlee (daar werden niet minder dan 8.718 amfibieën gered), Tessenderlo (8.221), Ieper (7.176), Schilde (6.695), Merksplas (5.424), Malle (5.103), Heist-op-den-Berg (4.940), Meeuwen-Gruitrode (4.543), Beringen (4.320) en Aalter (4.067).

Bron: Natuurpunt

Link naar het volledige artikel.

Zaterdag en zondag top, trek tot 20 maart, daarna nieuw winteroffensief

Zaterdag 10 maart 2018 halen we 14 à 15 °C. Ook in de vooravond blijft het kwik schommelen tussen 10 en 13 °C. Of het ook zal regenen, is onduidelijk. Vanuit Frankrijk komt een regenzone onze kant op maar waar en wanneer die voor neerslag zal zorgen, valt moeilijk te voorspellen. Die regenzone schuift redelijk traag van zuid naar noord en verhoogt de kans dat we vanavond een topavond zullen krijgen.  Ook zondagavond 11 maart 2018 lijkt een topavond te zullen worden. Komende week blijven lagedrukgebieden actief en zorgt een wind uit zuidelijke richting voor een constante aanvoer van zachte lucht, vergezeld van enkele regenzones. Door een kleine kanteling in het stromingspatroon halen we dan toch nog 12 à  13 °C. Ook de nachten blijven redelijk zacht met minima van 7 °C. Het ziet er dus naar uit dat heel volgende week er paddentrek zal zijn. Zeer kort en zeer krachtig. Vanaf 20 maart 2018 zou het weer wel eens kunnen omslaan. Nog ver weg natuurlijk maar we zouden door de ontwikkeling van een hogedrukgebied naar een droger weertype evolueren. Een oostelijke tot noordoostelijke stroming zou daardoor op gang komen met nachtvorst en dagmaxima tussen 2 °C en 11 °C. Mogelijk zit er dus opnieuw een klein winteroffensief aan te komen. Laat ons hopen van niet en dat het bij een gematigde afkoeling blijft.  Tegen dan is de paddentrek waarschijnlijk (bijna) voorbij, maar barre winterkou is niet optimaal voor de amfibieën die op dat moment al massaal in het water zullen zitten.

Conclusie: zaterdag 10 maart 2018 en zondag 11 maart 2018 worden topavonden. Tussen 12 maart 2018 en 20 maart 2018 wordt er elke dag (vrij intense) trek verwacht. Vanaf 20 maart 2018 zou het helemaal kunnen stilvallen door kans op een nieuw winteroffensief.  De komende 10 dagen worden dus de dagen van de waarheid.

Bron: Hyla

Vrijdag grote kans, zaterdag een piekavond

Een zwak warmtefront vanuit het zuiden zou in deze namiddag, 9 maart 2018,  lichte (mot)regen kunnen produceren. Naar alle waarschijnlijkheid verloopt de vrijdagavond overwegend droog maar wel betrokken. De kans op amfibieëntrek vanavond is dan ook aanzienlijk. Zaterdag lijken de weermodellen alsmaar hogere maxima te geven, tot 18 °C en minima tot 14 °C. Zaterdagavond 10 maart 2018 gaat dan ook boterzacht in met mogelijks ook regen. Hier lijkt een echte piekavond te worden. Zondag 11 maart 2018 dalen de maxima, maar met 13 graden °C overdag en een actief regenfront in de voormiddag, lijkt zondagavond ook een topavond te worden. Ook maandag 12 maart 2018 en zelfs dinsdagavond 13 maart 2018 lijken goeie avonden te worden. Het zou me niet verbazen dat er heel de week serieuze paddentrek zal zijn: de ganse week blijft het immers wisselvallig met een zuidelijke luchtaanvoer, waardoor de maxima overdag ruim de dubbele cijfers halen en ook de nachten zacht verlopen.

Conclusie: vanaf zaterdag intense amfibieëntrek die vermoedelijk de ganse week zal aanhouden! Iedereen op post. De dagen van de waarheid komen er aan. Het wordt vermoedelijk erg kort maar erg krachtig.

Dit weekend barst de paddentrek los!

Het wordt almaar duidelijker: vrijdagavond 9 maart 2018 en/of zaterdagavond 10 maart 2018 zal de paddentrek helemaal los. Ook zondagavond 11 maart 2018 lijkt een topavonden te kunnen.

Woensdagochtend 7 maart 2018 trekt een koufront met buien op mogelijk ook hagel en onweer. De dagmaxima lopen op tot 10 °C. Vermoedelijk zal het in de vooravond snel afkoelen en wordt het te koud voor enige trek va betekenis. Donderdag 8 maart 2018 zou ook een natte dag kunnen worden, bij 7 tot 9 °C overdag. Donderdagavond halen we slechts 5 à 6 °C. Ook dat wordt vermoedelijk te koud voor amfibieën om de trek aan te vatten, al zullen er op de meeste plaatsen toch wel enkele amfibieën worden geregistreerd.

Vanaf vrijdag 9 maart 2018 veranderen de kaarten. Vrijdagmorgen begint dan wel fris, droog en rustig met nevel of mist, maar in de namiddag trekt een actieve regenzone langzaam vanuit het zuidwesten over ons land. De timing wordt cruciaal, maar de kans dat het in de avond nog volop zal regenen lijkt groot. Belangrijker: de dagmaxima zullen in de avond (of nacht) worden opgetekend, niet op de middag. Reden: een depressie – die nu nog ergens boven het zuiden van de Atlantische oceaan hangt – komt via de Golf van Biskaje naar West-Europa. Die depressie brengt subtropische lucht mee waardoor het kwik in het weekend erg hoog zal liggen. De combinatie van hogere temperaturen en een actief buienfront zou de aanleiding kunnen zijn voor heel wat padden, kikkers en salamanders om de voorjaarstrek aan te vatten. Een gelijkend weerpatroon geldt ook voor zaterdag 10 maart 2018 en zondag 11 maart 2018. Pas maandag 12 maart 2018, wanneer de depressie is doorgetrokken, zou het overdag wat afkoelen en halen we nog dagmaxima van 10 °C. Ook dan blijft het ’s nachts relatief zacht (rond 7 °C). Het blijft ook nat tot zeker woensdag in een komen en gaan van storingen. De kans op paddentrek volgende week bis dus ook erg groot.

Conclusie: de echte start van de amfibieëntrek 2018 wordt verwacht voor vrijdag en/of zaterdag (ook al kan er zich donderdag al een kleine voorwacht aanmelden). Voor het ganse weekend (vrijdagavond, zaterdagavond, zondagavond) geven we een code rood. Graag dus alle vrijwilligers maximaal mobiliseren. Ook volgende week zou een goede trekweek kunnen worden, maar daarover zullen we nauwkeuriger kunnen berichten eens de weersmodellen duidelijker worden. Het gaat beginnen!

Bron: Hyla

Vrijdag 9 maart mogelijk eerste topavond

De vorstgrens ligt momenteel in Denemarken. Zachtere lucht verovert steeds grotere delen van Europa waardoor West en Centraal Europa verder ontdooien. Voorlopig blijven de nachten – door de bevroren ondergrond – nog redelijk fris met minima tussen 2 en 4 °C. Vanaf vrijdagavond 9 maart 2018 zal dit zeker veranderen. Vrijdag halen we dagmaxima tussen 12 en 14 °C. De minima zullen rond de 9 °C schommelen. Indien ook de voorspelde regen zou vallen, zit alles goed voor het grote startschot. Alle weermodellen geven aan dat de zachte lucht zich zal doorzetten en dat polaire lucht er ook begin volgende week voorlopig niet meer in komt. Het zou vanaf vrijdag dus wel eens hard kunnen gaan.

Eerder deze week zal er vermoedelijk weinig trek zijn. Vandaag 5 maart 2018 wordt het overwegend droog met brede opklaringen. In de avond en nacht nemen we de opklaringen mee en zakt het kwik te hard voor paddentrek. Dinsdag 6 maart 2018 wordt er rond de middag een buienlijntje voorspeld. De buien kunnen ook onweer en hagel meebrengen. De dagmaxima zouden de hele week rond 10 °C  hangen, maar ’s avonds zou het kwik telkens dalen tot 5 à 6 °C. Indien die temperatuursval zich niet zou doorzetten, dan is er kans op lichte trek tussen zonsondergang en ca. 20:00. Daarna zal het vermoedelijk echt wel te koud zijn voor enige trek van betekenis.

Conclusie: we blijven de voorspelling van gisteren aanhouden: vrijdagavond 9 maart wordt mogelijk de eerste topavond van 2018. Indien de voorspellingen zouden wijzigen, brengen we jullie daar meteen van op de hoogte.

Bron: Hyla (Natuurpunt)

Paddentrek vanaf donderdag 8 maart, toptrek mogelijk op vrijdag 9 maart

We zijn uit de greep van de poolwervel. Hoewel de dagmaxima aanzienlijk zijn gestegen, lijkt de start van de voorjaarstrek toch nog niet voor meteen. De komende nachten valt nachtvorst niet uit te sluiten. Vanaf woensdag 7 maart zal de dooi zich echter harder doorzetten en voor vrijdag 9 maart wordt een regenzone verwacht en komen we in subtropische lucht terecht. Dat zou kunnen zorgen voor lichte trek op 8 maart en mogelijk een eerste stevige trekgolf op 9 maart. Voor vrijdag worden dagmaxima van voorspeld van14 °C. De combinatie met een intense regenzone en een zuidwester zou kunnen leiden tot een eerste topdag. Zaterdag wordt het volgens sommige modellen tot 16 °C en zou er zelfs een warmteonweer tot ontwikkeling kunnen komen indien een depressie komende vanuit het zuidwestelijk deel van de Atlantische oceaan – gevuld met een portie subtropische lucht – botst tegen polaire lucht die vanuit het noordwesten binnenstroomt door de vorming van een IJslands hogedrukgebied. De meeste modellen houden die subtropische lucht in de buurt, maar er zijn ook modellen die vanaf maandag instroom van polaire lucht voorspellen indien het hogedrukgebied van IJsland zou uitzakken naar het zuiden. Indien dit scenario zich zou voltrekken, mogen we ons aan maartse buien verwachten.

 Conclusie: de winter is voorbij, de vorst zit wel nog in de grond met kans op nachtvorst. Donderdag 8 maart 2018 zou er amfibieëntrek kunnen zijn maar vrijdag 9 maart 2018 zou de grote paddentrek echt kunnen losbarsten.